Voluntariado sobre a promoción da educación non formal en Italia

02 Nov 2023
O obxectivo xeral do proxecto é aumentar a concienciación dos mozos europeos NEET sobre o valor da educación non formal, como ferramenta de participación activa e inclusión social, proporcionándolles oportunidades de crecemento persoal e profesional.
Os obxectivos específicos do proxecto son:
-Mellorar os coñecementos e as competencias dos mozos voluntarios en materia da migración e a discriminación e a loita contra todas as formas de violencia, incluídos os estereotipos de xénero;
-Loitar contra a pobreza educativa entre os nenos, en particular entre os que viven en situacións sociais, culturais e económicas de risco de exclusión;
-Reducir os niveis de abandono escolar, mellorando a alfabetización e reforzando a educación;
-Aumentar os niveis de información dos mozos sobre as oportunidades de formación, mobilidade e emprego que se ofrecen a nivel local, nacional e europeo;
-Sensibilizar sobre o valor do voluntariado e a solidariedade.
Os voluntarios caracterizaranse por unha forte vontade de colaborar, comunicar, implicarse, fortemente motivados para coñecer o contexto local e os seus desafíos.
A selección levará a cabo seguindo un criterio simple e específico: a forte motivación para traballar en grupo e en contextos socioculturais e económicos difíciles.
 
Con bolsas
Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)
 
Tarefas:
Os voluntarios participarán activamente na realización de diferentes tipos de actividades en centros que colaboran estreitamente coa organización de acollida, exemplos de actividades son:
-talleres artísticos e creativos en escolas locais, garderías e centros extraescolares;
-actividades de autoexpresión e creativas con mulleres en centros que loitan contra a violencia de xénero
-visitas á cidade, excursións;
-actividades realizadas en centros que prestan servizos a inmigrantes.
 
Os voluntarios tamén traballarán na oficina, en función das súas aptitudes e habilidades, nunha das "unidades de traballo": comunicación, administración e xestión de proxectos.
Os voluntarios tamén participarán no deseño e a execución de diferentes actividades transversais: banquetes informativos, festas e actos de recadación de fondos, campañas de captación de voluntarios, actos na cidade destinados a promover cuestións relacionadas coa loita contra a discriminación, a inclusión social, a integración, igualdade de oportunidades, participación xuvenil, cidadanía activa, en actividades de planificación participativa, visibilidade e difusión dos resultados do proxecto.
Prevese a implicación dos voluntarios en actividades realizadas por outras realidades activas na zona, coas que a organización colabora localmente desde hai anos.
 
Máis información: