Voluntariado con nenos e adolescentes en Portugal

31 Out 2023

O proxecto, que se desenvolverá entre o 15 de febreiro e o 24 de maio de 2024, integrará 4 voluntarios, que traballarán diariamente con nenos en actividades post-gardería nunha ou varias das instalacións do xardín de infancia e con adolescentes do centro xuvenil, integrado nunha escola local. Todos os voluntarios se turnarán e experimentarán un contexto diferente cada 4 semanas. Tamén desenvolverán outras actividades puntuais e un proxecto persoal da súa elección.

As tarefas a desenvolver incluirán integrarse dentro do grupo de nenos/adolescentes e apoiar ao equipo na implementación de actividades, desenvolver a propia actividade con nenos/adolescentes, achegando valor intercultural, compartir a experiencia e promover o voluntariado entre a comunidade local, apoiar outras iniciativas/eventos, desenvolver un proxecto persoal, participar en reunións de equipo, aprender/practicar portugués básico e organizar un evento grupal de voluntarios ao final do proxecto.

Como voluntario dispoñerás dun cuarto dobre nun piso totalmente equipado no centro de Lousã, con acceso a servizos próximos: panaderías, supermercados, cafeterías, pubs, farmacias, centro de saúde, oficina de correos, piscina, ximnasio, natureza e espazos culturais. O pago de alimentación entregarase mensualmente. Hai transporte público local e un autobús á cidade de Coimbra. Poderás chegar aos lugares de traballo e principais servizos en bicicleta ou a pé e tamén poderás utilizar puntualmente a furgoneta da organización de acollida para actividades de longo percorrido. Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)

Proporcionaraseche formación mediante reunións periódicas e integración nos equipos da organización de acollida, así como capacitación "no traballo". Daráseche acceso á plataforma de Soporte Lingüístico en Liña (OLS) e tamén che suxeriremos outras ferramentas para estudar e aprender o idioma portugués. O apoio para aclarar dúbidas e motivación para mellorar as túas habilidades e desenvolver as túas ideas estará a cargo dos traballadores do xardín de infancia/oficina xuvenil, o coordinador de ESC e o mentor. Tamén estará inscrito na formación á súa chegada proporcionada pola Axencia Nacional Portuguesa.

Búscanse persoas voluntarias de entre 18 e 30 anos, ciudadáns españois ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto, con interese e pracer de traballar estreitamente con nenos e adolescentes; apertura para vivir noutro país e adaptarse a unha nova contorna nunha cidade moi pequena; creatividade e interese pola artesanía, o música/teatro, os deportes etc.; conciencia das responsabilidades como voluntario; flexibilidade e apertura para o traballo colaborativo; sentido de misión e propósito; vontade de contribuír á comunidade e organizacións sen fins de lucro; un desexo de crecemento persoal e de investimento persoal; curiosidade e apertura cara á diversidade e as novas culturas; compromiso de aprender portugués básico e vontade de compartir as experiencias.

Máis información
https://www.yeseuropa.org/