Premios Galicia de Acción Voluntaria

30 Out 2023

A Xunta de Galicia convoca os Premios Galicia de Acción Voluntaria, que teñen a finalidade de recoñecer publicamente o labor daquelas persoas físicas e xurídicas que, de xeito cotián, desenvolvan programas, accións ou proxectos de voluntariado na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cos Premios Galicia de Acción Voluntaria preténdese recoñecer o exercicio da acción voluntaria a nivel individual e colectivo e dos beneficios que esta achega ao conxunto da sociedade.

Os Premios Galicia de Acción Voluntaria terán as seguintes modalidades:

- Premio voluntaria/o do ano: modalidade individual, para aquelas persoas voluntarias que desenvolvan a súa actividade e colaboren con entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria, públicas ou privadas, que se distinguisen polo seu sobresaínte labor na promoción e na xestión do voluntariado social na nosa Comunidade Autónoma.

- Premio entidade de acción voluntaria do ano: modalidade colectiva, as entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia que de xeito continuado e eficaz, desenvolvan actividades e/ou programas sociais ou de interese xeral que impliquen un compromiso social e comunitario a través de proxectos consolidados e normalizados no tempo e nos cales a acción voluntaria e as persoas voluntarias asuman un especial protagonismo.

- Premio mellor proxecto de acción voluntaria do ano: aqueles proxectos elaborados por entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, vinculados a áreas de especial interese e que supoñan unha innovación social para Galicia.

Outorgarase un premio en cada unha das modalidades de 4.000 €.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co procedemento BS508D.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2023

Máis información o DOG do 30 de outubro de 2023 e en http://voluntariadogalego.org