Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

25 Out 2023

NT FOR LEARNING imparte a acción formativa Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil
Datas: Dende o 2 de novembro de 2023 ata o 26 de febreiro de 2024
Horario: 15:00h a 20:30h
Horas: 428 horas

NT FOR LEARNING
R/ Curros Enríquez, 43, baixo
Tel.: 881 035 299
ntformacion@ntfor.com
https://ntfor.com/