Convocatoria EXPOPeregrina2024 (Exposición itinerante do Camiño Primitivo)

09 Out 2023
Convocatoria EXPOPeregrina2024 (Exposición itinerante do Camiño Primitivo)
 
Datas: 01 out de 2023 - 04 dic de 2023
Onde: Oviedo, Asturias.
Inscrición: Aberta desde 01-10-2023 ata 04-12-2023 Inscribete aquí 
Dirixido a: Artistas
Organizada por: Asociación Cultural GAPAsturias - Escola de Enxeñería de Minas, Enerxía e Materiais
Ligazóns oficiais: Web  Facebook 
 
BASES
A. PRESELECCIÓN:
A1. Este evento está aberto a todos os artistas plásticos e visuais (pintores, ilustradores, escultores, fotógrafos, deseñadores gráficos etc.)/ etc.), profesionais ou afeccionados, rexionais, nacionais ou internacionais, maiores de 21 anos.
A2. Só admitiranse OBRAS NOVAS creadas exclusivamente para este evento. Estas obras NON poderán ser ou ser publicadas ou expostas anteriormente, física ou virtualmente, de forma parcial ou total, en rede social ou pública, ata a data da súa exposición neste evento.
A3. TEMA e técnica 2D ou 3D ou esculturas: O CAMIÑO PRIMITIVO A SANTIAGO DE COMPOSTELA. A obra, gráfica e simbólicamente, terá que representar dunha maneira obvia e literal a temática indicada, illada da súa contorna expositiva. Non se admitirán obras que non cumpran devandito requisito ou aquelas cuxa interpretación sexa motivo de dúbida. Por exemplo: un edificio en si NON é símbolo exclusivo do Camiño de Santiago, excepto a catedral de Oviedo ou a de Santiago de Compostela e se este é o único motivo descrito, ha de cubrir polo menos un 60% da obra. O incluír un dos tantos símbolos do camiño (frechas, cruceiros, cunchas, mouteiras de pedra, sinais, obvios peregrinos do Camiño, a cruz de Santiago, estatua de Santiago apóstolo ou San Salvador etc.)/ etc.) ben empregados nalgún lugar da obra fai que esta reivindique o seu lugar e temática. O nome en si dunha obra tampouco lle dá inclusividad temática a unha obra gráfica, plástica ou visual se esta íllase do seu contexto, cartela ou catálogo.
A4. Cada artista poderá enviar un máximo de DÚAS obras para a pre-selección.
A5. A obra 2D ou a relevo (3D) debe de caber nun espazo non superior a 100x150x10cm. As esculturas que deban ser colocadas sobre unha peana/mesa non poderán superar os 35x35x60cm de alto. As esculturas illadas e independentes que vaian no chan non poderán superar os 50x50x150cm de alto. Peso máximo de 10kg para calquera obra. Ver máis detalles nos apartado B e E.
A6. Enviar adxunta unha IMAXE de boa calidade en formato jpg., recortada, lista para ser usada en posteriores publicacións e non superior a 1920×1920 pixeles ou 4MB ao correo electrónico gapasturiasdifusion@gmail.com indicando EXPOPeregrina2024.
A7. O autor ten que incluír na devandito mensaxe, nun máximo de DEZ liñas, o seu nome completo legal e artístico, unha BIOGRAFÍA breve, e unha FICHA TÉCNICA da obra achegada que inclúa tamaño, soporte, técnica usada etc. (ver exemplo de exposicións anteriores) Esta información total ou parcial poderá ser ou non incluída, total ou parcialmente, nas nosas publicacións.
A8. No dado caso que recibísemos demasiadas obras ou que non poidan caber nos espazos expositivos, escollerase unha de cada artista participante, dando preferencia aos artistas asociados de GAPAsturias. Requirirase un mínimo de 20 obras para realizar a exposición.
A9. Data de PRAZO DE INSCRICIÓN para recibir imaxes para a PRESELECCIÓN de obras: a medianoite do 4 de decembro de 2023.
 
B. SELECCIÓN E DEPÓSITO:
B1. A selección de obras será realizada pola directiva de GAPAsturias e/o un panel de persoas das entidades organizativas, quen se reserva o dereito de admitir unha obra ou non.
B2. Aceptaranse un máximo de 40 obras, das cales non máis de 10 obras serían escultóricas (por limitacións de espazo e peanas).
B3. O autor será comunicado vía correo electrónico durante a semana seguinte ao peche de inscrición se a súa obra foi preseleccionada para a exposición.
B4. A DATA LÍMITE para a aceptación das obras físicas seleccionadas será o luns 18 de decembro de 2023.
B5. A obra 2D ou a relevo (3D) haberá de estar ENMARCADA a non ser que a obra estea terminada por todos os teus costados. NON se aceptarán obras que non estean listas para colgar nun SÓ punto de ancoraxe. NON se admitirán obras enmarcadas con cristal, só en acetato transparente para evitar roturas. O tamaño máximo é de 100x150cm en vertical ou horizontal. A profundidade máxima é de 10cm. Ambas as dimensións inclúen o marco. Peso máximo de 10kg.
B6. Se se trata dunha escultura que vaia a ser colocada sobre unha peana, o tamaño máximo admisible será de 35x35x60cm de alto. Peso máximo de 10kg.
B7. As esculturas illadas e independentes que vaian no chan, o tamaño máximo admisible será de 50x50x150cm de alto. Peso máximo de 10kg.
B8. Cada obra debe de vir empaquetada na súa propia CAIXA DE CARTÓN REUSABLE co nome da obra e o seu artista para facilitar os diferentes movementos das obras. Non se admitirán bolsas ou plásticos de burbullas exteriores á caixa.
B9. O artista seleccionado haberá de asinar unha folla de DEPÓSITO DE OBRA. A obra será almacenada ata a data da súa exposición.
B10. Dada as características da súa itinerancia O CUSTO de participación é de 30€ por obra aceptada para socios da Asociación Cultural GAPAsturias ou de 60€ por obra aceptada para os non-socios. Deberase abonar en efectivo ao momento da entrega e depósito da obra. Dita cantidade usarase para cubrir parcial ou totalmente os gastos administrativos, de promoción, catálogos e transporte.
 
C. EXPOSICIÓNS:
C1. Os LUGARES e as DATAS definitivas desta exposición itinerante informaranse con polo menos unha semana de anticipación ao evento:
– Oviedo (Febreiro – a determinar)
– Grao (Marzo – a determinar)
– Salas (Abril – a determinar)
– Tineo (Maio – a determinar)
– Pola de Allande (Xuño – a determinar)