Concurso literario "Pallars Sobirà" Pirineos

01 Xan 2024

O Concurso de Creación Literaria "Pallars Sobirà" Pirineos, ten por obxetivo motivar á mocidade pola lectura e a creación literaria mediante o formato de relato curto.

Requisitos dos participantes: Mocidade de 18 a 25 anos, ambos inclusive.

O traballo presentado deberá reunir as seguintes condicións:
a) estar escrito en castelán ou catalán
b) ser orixinal e libre de dereitos editoriais
c) deberase ter en conta o seguinte:
- extensión entre 75 e 150 páxinas
- formato de envío PDF
- tamaño de folla A5 (cuartilla)
- fonte "Times New Roman", tamaño 12
- interlineado 1,15
d) Tema libre

Os orixinais enviaranse por email a: concurso.jlm@gmail.com Asunto: CCL Pallars Sobirà
Datos a incluír na portada:
- título
- pseudónimo
- código secreto de 8 díxitos
- ano de nacemento

Os traballos serán entregados antes das 24 h. do 1 de marzo de 2024

premio consiste en:
500 euros
edición: deseño de portada, maquetación e impresión de 10 exemplares.

O segundo e terceiro clasificado recibirán un Certificado Acreditativo en formato dixital.
Para solicitar persoal de formato e consultas, enviar un email a: concurso.jlm@gmail.com

Máis información e bases en: https://www.joseluismeneses.com/concurso-ccl-ps