Curso en Mesía de Monitor/a de Actividades de Ocio e Tempo Libre da ETL Scolé

27 Set 2023

Scolé Escola de Tempo Libre organiza un curso de Monitor/a de Actividades de Ocio e Tempo Libre
Lugar: Casa de Bello - Boado, Mesía, A Coruña
Datas: Do 6 de novembro de 2023 ao 22 de marzo de 2024
Luns, mércores e venres de 10 a 14 horas.
(Descanso de Nadal do 25 de decembro ao 5 de xaneiro e descanso de entroido do 12 ao 16 de febreiro de 2024)
Horario: de 10 a 14:00h
Prazo de inscrición: Ata o 31 de outubro de 2023
Prezo: 500 €.

Máis información:
escoladetempolibre@avada.gal
www.avada.gal 
Instragram/Facebook: avada.gal