Concello de A Baña

19 Set 2023
 
O concello de A Baña convoca:
 
- 1 praza de axente de emprego e desenvolvemento local.
- 1 praza de traballador/a social.
 
REQUISITOS:
AEDL: 
-Título de Grao ou equivalente. 
-Título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4, equivalente ou superior. 
Traballadora ou Traballador Social:
-Grao en Traballo Social ou equivalente. 
-Título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4, equivalente ou superior.
-Carné de conducir tipo B.
 
CONTACTO:
Concello da Baña
Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña)
Tel.: 981 886 501
 
Publicación: