XI Edición do Certame Nacional de Poesía para Novos Poetas “Antonio Hernández”

19 Set 2023

A Fundación Século Futuro, co apoio e patrocinio do Excmo. Concello de Guadalaxara, promove a creación literaria entre a mocidade, convocando a XI Edición do Certame Nacional de Poesía para Novos Poetas “Antonio Hernández”.

O envío das obras poderase realizar en calquera das seguintes formas:
Correo Postal: Fundación Século Futuro. Rúa Cifuentes, 28 – Campus Universitario. 19003 – Guadalaxara.
Correo Electrónico: Enviaranse desde unha dirección de correo que non permita a identificación do autor ou autora á seguinte dirección de correo electrónico premioantoniohernandezfsf@gmail.com
En man: Cos mesmos requirimentos que para o envío postal, poderase entregar na Sede da Fundación, Campus Universitario de Guadalaxara, Rúa Cifuentes 28, 3ª Planta en horario de 17 a 20 horas, de luns a xoves e de 10 a 13 horas os venres.

Requisitos
Poderán participar todas as persoas que acrediten residir en España e nacer a partir do día 16 de outubro de 1988, presentando cantas obras estimen convenientes.

Dotación
O Premio está dotado con 600 € en metálico e a edición de 200 exemplares da obra, dos que 45 entregaránselle ao autor ou autora.

A data límite para a recepción será o luns 16 de outubro de 2023 ás 20 horas. No caso de envío postal, aceptaranse as obras cuxo comprobante de envío estea selado na correspondente oficina con anterioridade á finalización do prazo establecido.

Máis información
premioantoniohernandezfsf@gmail.com 
629475617 / 654734883
https://www.facebook.com/FSFuturo/