Bolsas de interpretación da DG

15 Set 2023
Bolsas de interpretación da DG
 
Cada ano, a Dirección Xeral de Interpretación (DG Interpretación, tamén coñecida como SCIC) ofrece unha serie de bolsas.
As bolsas de estudo de DG Interpretación están dispoñibles para estudantes de todas as disciplinas que fosen aceptados para un curso de formación de posgraduado a tempo completo en interpretación de conferencias ofrecido por unha universidade recoñecida ou unha institución de nivel universitario. Se se completa con éxito, obterá unha cualificación que certifique que pode traballar como intérprete de conferencias profesional tanto en modo consecutivo como simultáneo.
 
Criterios:
-Nacional dun Estado membro da UE ou dun dos países candidatos (Albania, a República de Macedonia do Norte, Montenegro, Serbia ou Turquía);
-Ter un título universitario ou unha cualificación equivalente, ou estás no último ano dun curso conducente a unha carreira universitaria ou unha cualificación equivalente,
-Solicitou ou ten intención de solicitar un curso completo de mestría/posgrao en interpretación de conferencias ofrecido para o ano 2023/2024 por unha universidade recoñecida ou institución de nivel universitario. Para cursos que duren máis dun ano, só serán elixibles os estudantes do último ano, e
-Debes pagar/pagar unha taxa de matrícula para o ano académico 2023/2024 (= último ano do teu Máster/Posgraduado). Teña en conta que non é elixible para postularse se o seu curso de mestría/posgrao é gratuíto.
-Estar rexistrado cun dos seguintes idiomas activos: alemán, búlgaro, croata, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, grego, irlandés, italiano, letón, maltés, portugués, eslovaco ou esloveno ou
-Estár rexistrado nun dos idiomas activos no teu curso con retorno ao inglés, francés ou alemán: estoniano, húngaro, lituano, polaco, romanés, español ou sueco e as túas linguas pasivas e/o lingua de retorno #de acordo con os perfís preferentes aquí publicados.
 
A bolsa ascenderá ao equivalente da matrícula do ano académico 2023-2024, cun límite máximo de 3000 EUR.
 
Como aplicar
O solicitante debe completar o formulario de solicitude 2023/2024 (obrigatorio!) e cargar todos os seguintes documentos:
1. unha copia do seu pasaporte ou documento de identidade (anverso e reverso);
2. un CV detallado, en francés, alemán ou inglés, no que se indiquen todas as súas cualificacións (o uso do modelo «Europass» é obrigatorio);
3. unha breve carta de motivación (entre 250 e 500 palabras), escrita na súa lingua materna;
4. unha copia escaneada do formulario de información universitaria completado;
5. o formulario relativo aos seus datos bancarios, debidamente asinado e datado (ler atentamente as instrucións que figuran nas notas ao pé de páxina do formulario);
6. o formulario de persoa xurídica, debidamente asinado e datado, e
7. copia do seu último título universitario.
 
Data límite: 21 de setembro de 2023, ás 17:00 horas (hora de Bruxelas).