Certificados de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4

13 Set 2023

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4.

Persoas destinatarias: As persoas maiores de 16 anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.
Datas: As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda quincena de novembro e, de ser o caso, na primeira de decembro de 2023.
Lugares: As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Os formularios de solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.gal co código PL500C
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 25 de setembro de 2023
Máis información no DOG do 4 de setembro de 2023 e en www.lingua.gal 

Formación: https://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo