VI Certame de Poesía Torre de Caldaloba

12 Set 2023
VI Certame de poesía Torre de Caldaloba
 
Requisitos:
Os poemas presentaranse escritos en lingua galega.
Presentarase unha única obra por autor/a.
Terán unha extensión mínima de 300 versos e máxima de 600 versos.
Presentaranse escritos a computadora, en calquera soporte, por unha soa cara, con tamaño de letra 12, tipo "Arial".
Deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro concurso ou certame literario. A súa temática, métrica e rima será libre.
Non poderán participar persoas gañadoras das dúas últimas edicións do Certame de Poesía Torre de Caldaloba.
 
Pemios:
1º Premio: 1.500 € máis a publicación da obra non prazo dun ano.
2º Premio : Accésit a publicación da obra non prazo dun ano.
 
Prazo: Ata o 22 de outubro de 2023
 
 
Concello de Cospeito
Avenida da Terra Chá nº 29
27377 - Cospeito (Lugo)
Tel: 982 520 001