XXIX Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López.

12 Set 2023
O Concello de Oradela convoca a XXIX Edición Do certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López. 
 
Participantes: Todos os autores que o desexen.
 
Categorías: 
-Narrativa máximo vinte folios. 
-Poesía: Extensión máxima 100 versos.
-Especial Camiño de Santiago: nesta modalidade concurren cos mesmos requisitos sinalados, narrativa e poesía, en galego ou en castelán.
 
Presentación das obras: 
Prazo de recepción: do 1 de octubre ata o 30 de novembro.
 
Premios 
-Poesía e Narrativa:
Premio 1º: 1000 €,
2º: 500€
-Modalidade Especial Camiño de Santiago:
Premio 1º : 1000 €
Dous Accésits e  dúas Mencións de honra :250 € en cada categoría.
                      
Os envíos das obras: 
A través do correo electrónico : oix.paradela@eidolocal.es ou ben por correo postal a: 
CONCELLO DE PARADELA.
Certame Literario (modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago) 
Rúa Cabaleiros de Santiago, n 15.
27611 Paradela -Lugo
 
Fallo do Xurado: Emitirase no mes de maio de 2024 e farase público a través dos medios de comunicacion e nas páxinas web do concello: