77.ª Convocatoria do Premio de Poesía Adonáis 2023

12 Set 2023

Xa está aberto o prazo de inscrición do Premio Adonáis que convoca Edicións Rialp para participar na 77.ª edición. O prazo estará aberto ata o 15 de outubro. O evento celebrarase o 15 de decembro na Biblioteca Nacional de España.

Os orixinais, en castelán, deberán ter un mínimo de cincocentos versos e un máximo de oitocentos.
Presentaranse co formulario debidamente cumprimentado, que para ese efecto se habilitou na web. O arquivo constará dun só documento, en formato compatible con Word. O uso de pseudónimos exclúe do concurso.

Requisitos
Poderán concorrer os poetas que teñan como máximo 35 anos ao peche da entrega de orixinais.

Dotación
O gañador recibirá como galardón unha escultura realizada por un artista contemporáneo, que representa o emblema da Colección Adonáis. Por esta primeira edición, recibirá en concepto de dereitos cen exemplares da obra premiada. Tamén se poderán conceder accésits, cuxos gañadores recibirán cen exemplares da súa obra.

Prazo de inscrición
Do 12/09/2023 ao 15/10/2023

Máis información http://www.adonais.com.es/