Concurso Manga 2023

11 Set 2023

Como cada ano en Norma Editorial ten lugar noso Concurso Manga. O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 176 páxinas. Este volume presentará unha historia autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.
Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos. A temática, estilo e xénero son totalmente libres.

Requisitos:
Poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.

Presentación de proxectos:
Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso se deben enviar os orixinais, debido a que en ningún caso se devolveran os materiais recibidos. O proxecto para presentar debe consistir en:
- Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto.
- Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador ou gañadora terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 176 páxinas requiridas.
- Pode engadirse de maneira opcional unha portada, así como fichas dos personaxes.
- Datos persoais do autor ou a autora onde debe constar:
-Nome e apelidos completos
-Dirección completa
-Correo electrónico
-Teléfono
-Nacionalidade
-Ano de nacemento
-Experiencia artística, se a hai.
Os proxectos deberán enviarse á seguinte dirección:
NORMA Editorial (Concurso Manga)
Passeig de Sant Joan, 7, Pral 2ª
08010 Barcelona
Ou por correo electrónico á dirección: concursomanga@normaeditorial.com

Dotación:
O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 176 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de royalties e dereitos de representación de 3000 € brutos.

Prazo:
O prazo de admisión finaliza o 29 de outubro de 2023 ás 23:59, hora peninsular española.

Máis información https://www.normaeditorial.com/