VII Concurso de Microrrelatos Carmen Alborch

06 Set 2023
VII Concurso de Microrrelatos Carmen Alborch
 
A Fundación Montemadrid convoca o VII Concurso de Microrrelatos Carmen Alborch, que ten como obxectivo descubrir o talento literario e espertar a imaxinación daquelas persoas interesadas na escritura en lingua española.
 
INSCRICIÓNS: Ata o 10/10/2023
 
REQUISITOS:
Ser maior de idade.
Non poderán participar aquelas persoas que se atopen vinculadas mediante relación laboral ou mercantil a Fundación Montemadrid nin a calquera empresa do grupo, nin os traballadores/as ou colaboradores/as das entidades que teñan relación con este certame.
Os relatos deberán incluír dunha ou outra maneira a palabra "ouro" e/ou "xoia"/ "xoias", sen que iso implique que o argumento do relato teña que virar ao redor deses termos.
Extensión: Non poderá exceder as duascentas -200- palabras (sen incluír o título).
 
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
1º Premio: 1.702 €
2º Premio: 800 €
Tres accésits: 400 € cada un
 
 
CONTACTO:
Fundación Montemadrid
Rúa das Mercedes nº2
28020 - Madrid
Tel: 91 368 59 99