12 meses de voluntariado protexendo e recuperando unha especie de ave en perigo en Chemin de Barbegal à l'Ilon, Francia

25 Ago 2023

Este voluntariado, que se desenvolverá entre febreiro de 2024 e marzo de 2025, consiste en restaurar os aniñadoiros da carraca protexendo ocos nas árbores, instalando e mantendo caixas niño artificiais e sensibilizando aos actores locais para reducir a intensificación agrícola e o uso de pesticidas. Por outra banda, consiste en participar no seguimento da poboación destas aves no Val dos Baux: localizar e monitorear a reprodución de parellas reprodutoras, participar no anillamiento de aves, participar en programas de investigación científica sobre a especie e administrar a base de datos para o seguimento da carraca. Outras tarefas incluirán cursos de francés, tempo dedicado a comunicación sobre o Corpo Europeo de Solidariedade a través de diversas accións (vídeos, casetas, artigos) e tarefas relacionadas coa vida cotiá da organización de acollida.

Os voluntarios alóxanse no centro de estudos, que é tamén a base loxística dos proxectos, a sede e o centro da vida do equipo, en habitación compartida. O xantar e a cea será común durante a semana en horarios fixos. Os almorzos son autoservizo. Os membros do equipo organizaranse en quendas para preparar as comidas. O centro é para non fumadores. Hai bicicletas dispoñibles para desprazarse.

Á chegada impartirase formación sobre as normas de vida no centro, a vida comunitaria, a planificación semanal e a descrición de proxectos e actividades. Durante todo o proxecto o voluntario recibirá formación sobre capacitación en traballo de campo (habilidades de identificación de especies, protocolos, uso de ferramentas de observación e outros equipos de campo). Tamén se formará en xestión de bases de datos, análise de datos e redacción de informes.

Todos os gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor etc...)

Orientado a mozos de entre 18 e 30 anos, cidadáns españois ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto, con interese real en protexer o medio ambiente, que gocen da vida no campo e do contacto coa flora e a fauna. O coñecemento básico de francés e un permiso de conducir son unha vantaxe para os voluntarios.

Máis información https://www.yeseuropa.org/