II Premio a Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster para a Transición Enerxética

24 Ago 2023
II Premio a Traballos Fin de Grao e Traballos Fin de Máster para a Transición Enerxética
 
REQUISITOS:
Poderán presentarse a estes premios todos/as os/as estudantes que teñan defendido o Traballo Fin de Grao TFG ou Traballo Fin de Máster TFM no curso académico 2022/2023 dos graos e másters das Áreas de Ciencias e Área de Enxeñaría e Arquitectura en calquera das universidades públicas do Sistema Universitario Español
Os traballos deberán abordar aspectos relacionados coa transición enerxética en cualquera das disciplinas CTEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas). 
O TFG ou TFM deberá ter acadado unha cualificación mínima de 8.
É condición inescusable que o traballo non fose premiado con anterioridade en convocatorias das universidades públicas do Sistema Universitario de España
 
REMUNERACIÓN / DOTACIÓN:
Premio mellor TFG: 2000 €
Premio mellor TFM: 2000 € 
 
INSCRICIÓNS: Ata o 10/10/2023
 
CONTACTO:
Cátedra Institucional de Transición Enerxética Genesal EnergyCo 
Tel.: 881 811 000 (centralita USC)
www.usc.gal - https://greenesal.com