Prácticas na Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE)

22 Ago 2023

O Programa de Prácticas da Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE) ofrece aos bolseiros a oportunidade de desenvolver as súas capacidades e adquirir experiencia, aumentando así as súas perspectivas de emprego e proporcionándolles unha experiencia de aprendizaxe intercultural.

A OSCE ofrece un número limitado de prazas para bolseiros que se cobren en función das necesidades do momento e das instalacións dos distintos Departamentos. As prácticas adoitan durar entre dous e seis meses e teñen lugar ao longo de todo o ano.
As prácticas da OSCE non son remuneradas. Con todo, os candidatos seleccionados que non residan no lugar de destino poden ter dereito a unha compensación parcial dos seus gastos de manutención.

Os bolseiros poden axudar e apoiar o traballo das seguintes oficinas da OSCE:
Secretaría da OSCE, Viena;
Oficina do Representante para a Liberdade dos Medios de Comunicación, Viena;
Alto Comisionado para as Minorías Nacionais, A Haia;
Presenza da OSCE en Albania;
Misión da OSCE en Bosnia e Hercegovina;
Misión da OSCE en Kósovo;
Misión da OSCE en Skopje;
Misión da OSCE en Moldova (requírense coñecementos de ruso ou romanés);
Misión da OSCE en Serbia;
Coordinador de Proxectos da OSCE en Ucraína;
Centro da OSCE en Bishkek;
Oficina da OSCE en Dushanbe.
As institucións e operacións sobre o terreo que non figuran na lista anterior non aceptan actualmente solicitudes de prácticas.

Requisitos
Estudantes de último curso de ensino superior (universidade ou outra institución acreditada) a nivel de grao ou posgraduado; ou recentemente graduados ou posgraduados, é dicir, nos dous anos seguintes á súa gradación.
Ser capaz de adaptarse a unha contorna de traballo internacional e multicultural.
O límite máximo de idade para os candidatos é de 30 anos e requírese un bo coñecemento práctico do inglés, tanto oral como escrito, así como coñecementos informáticos.
Ademais destes requisitos mínimos, algunhas operacións sobre o terreo poden requirir coñecementos de ruso ou requisitos adicionais, que se indicarán no anuncio de vacante.

Presentación de solicitudes
As solicitudes deberán presentarse contestando a unha oferta de vacante específica na institución ou proxecto sobre o terreo na que o solicitante desexe traballar, cumprimentando o formulario de solicitude en liña, escribindo un breve ensaio de motivación no campo "Carta de presentación" e enviándoo en liña.

Máis información https://osce.org/