Estudos de posgrao no EUI

22 Ago 2023

O Instituto Universitario Europeo ofrece formación académica avanzada a estudantes de doutoramento. O EUI leva a cabo investigacións con perspectiva europea (investigación fundamental, investigación comparada e investigación comunitaria).

Os programas de doutoramento ofrécense nos seguintes Departamentos:
Departamento de Historia e Civilización
Departamento de Economía
Departamento de Dereito
Departamento de Ciencias Políticas e Sociais.

Os estudantes de investigación poden estudar por períodos dun a tres anos. Tres anos para o doutoramento do Instituto; estudo dun ano en dereito comparado, europeo e internacional; ou en casos excepcionais, un ou dous anos de formación doutoral no Instituto antes da defensa dunha tese na universidade de orixe do alumno.

Os candidatos deben ter un coñecemento adecuado de dous idiomas oficiais da Unión Europea. Deben propoñer un proxecto de tese específico que debe estar dentro das áreas de investigación cubertas polo Instituto. As pautas sobre como presentar a proposta de investigación pódense atopar no formulario de solicitude.

Destinatarios:
Españois ou nacionais doutro Estado membro da Unión Europea.
Cidadáns de Estados membros asociados da EUI (é dicir, Noruega, Polonia e Suíza, Hungría) e cidadáns de países non pertencentes á UE (Europa central e oriental / Rusia Federación / CEI, sur e este de o Mediterráneo, sueste de Europa e outros países non pertencentes á UE).

O prazo de inscrición estará aberto ata o 31 de decembro de 2023.

Máis información https://www.eui.eu/