Bolsas da Fundación Heinrich Böll

19 Feb 2024

A Fundación Heinrich Böll concede cada ano bolsas a uns 1.000 estudantes universitarios, licenciados e doutorandos de todas as carreiras e nacionalidades que cursan estudos en universidades, escolas técnicas superiores ("Fachhochschulen") ou universidades de arte ("Kunsthochschulen").

Espérase que os bolseiros teñan un excelente expediente académico, estean comprometidos social e politicamente e teñan un interese activo nos valores básicos da Fundación: ecoloxía e sustentabilidade, democracia e dereitos humanos, autodeterminación e xustiza.

Prazos de solicitude
Ata o 1 de setembro poderanse presentar as solicitudes para:

A. Bolsas para estudos

1. Bolsa para estudos - xeral
Estudantes de primeira xeración, estudantes de orixe inmigrante ou estudantes de escolas técnicas superiores ("Fachhochschulen").
Estudantes de matemáticas, informática, ciencias naturais ou materias técnicas, especialmente cun enfoque ambiental.
Pode presentar a súa solicitude antes de comezar o seu programa de estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

2. Bolsa de estudos - programa de xornalismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in dean Journalismus".
Está dirixido a estudantes de orixe inmigrante que queiran ser xornalistas.
Pódese solicitar antes de empezar os estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

B. Bolsas de doutoramento (PhD)

1. Bolsa de doutoramento (PhD)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como estudantes de doutoramento por unha institución de educación superior en Alemaña ou nun país da UE.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.

2. Bolsa de doutoramento: Programa focal "Investigación da transformación"
Estudantes de doutoramento de Alemaña que desexen solicitar esta bolsa.

Ata o 1 de marzo poderanse presentar as solicitudes para:

A. Bolsas para estudos

1. Bolsa para estudos - xeral
Estudantes de primeira xeración, estudantes de orixe inmigrante ou estudantes de universidades de ciencias aplicadas ("Fachhochschulen").
Estudantes de matemáticas, informática, ciencias naturais ou materias técnicas, especialmente cun enfoque ambiental.
Pode presentar a súa solicitude antes de comezar o seu programa de estudos ou durante os tres primeiros semestres (no momento da solicitude).
Requírese dominio do alemán.

2. Bolsa de estudos - programa de xornalismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in dean Journalismus".
Está dirixido a estudantes de orixe inmigrante que queiran ser xornalistas.
Pódese solicitar antes de empezar os estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

3. Estudantes de fóra da UE (enfoque rexional: Europa Central e Oriental, países veciños da UE/CEI, Oriente Próximo e Norte de África, rexións en conflito de todo o mundo)
Todas as materias; universidade, escolas técnicas superiores ("Fachhochschule") ou universidade de artes ("Kunsthochschule");
Titulación: Máster.
Podes presentar a túa solicitude antes de empezar o máster ou durante o primeiro semestre.
É requisito ter bos ou moi bos coñecementos de alemán (se se concede a bolsa, pódense financiar cursos adicionais de alemán).

B. Bolsas de doutoramento (PhD)

1. Bolsa de doutoramento (PhD)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como estudantes de doutoramento por unha institución de educación superior en Alemaña ou nun país da UE.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.

2. Estudantes de doutoramento procedentes de países non pertencentes á UE que desexen realizar os seus estudos de doutoramento en Alemaña (enfoque rexional: Europa Central e do Leste, países veciños da UE/CEI, Oriente Medio/Norte de África, rexións en conflito de todo o mundo)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como doutorandos por unha institución alemá de ensino superior.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.
É requisito indispensable ter bos ou moi bos coñecementos de alemán (se se concede a bolsa, poden financiarse cursos adicionais de alemán).

Máis información https://www.boell.de/