III Premio Hermenegildo Baylos

08 Ago 2023

III Premio Hermenegildo Baylos

Período de inscrición estrá aberto ata o 10/10/2023

BAYLOS quere impulsar e recoñecer o esforzo que realizan estudantes de posgrao e novos avogados, contribuíndo coas súas reflexións para analizar o impacto que a propiedade industrial, intelectual e materias conexas, significan para o progreso da sociedade e a economía e con o devandito fin, convoca a Terceira Edición do Premio Hermenegildo Baylos.

Devandito Premio versará sobre o “Propiedade Intelectual e Industrial. Economía sostible e medioambiente”.

Poderase presentar calquera traballo académico orixinal, que verse sobre a “Propiedade Intelectual e Industrial. Economía sostible e medioambiente” e que desenvolva a relación entre calquera dos dereitos de propiedade industrial ou intelectual na súa conexión coa a sustentabilidade ambiental, eco-innovación ou innovación dirixida a diminuír o impacto ao medio ambiente, ou con calquera outras materias relacionadas coa mesma.

O traballo que, en todo caso debe ser orixinal, debeu ser realizado no prazo dos tres anos anteriores á súa presentación ao Premio na súa III Edición.

A entrega dos traballos será, sempre que sexa posible, mediante o seu envío por correo electrónico á seguinte dirección: premiobaylos@baylos.com.

En caso de presentarse fisicamente deberase remitir a BAYLOS AVOGADOS, Rúa José Lázaro Galdiano, número 6 CP28036 – Madrid

Requisitos
Poderá concorrer calquera estudante de posgrao, así como novos avogados licenciados nalgunha das últimas 10 promocións académicas en calquera lugar do mundo.

Dotación
Unha bolsa económica para formación e especialización académica en materia de Propiedade Industrial e Intelectual / Tecnoloxías da Información, de ata 3.000 euros.

O traballo gañador será publicado na páxina web do despacho e difundido a través das redes sociais.

O Xurado poderá conceder unha Mención Especial a algún traballo dos presentados.

Período de inscrición estrá aberto ata o 10/10/2023

Máis información https://baylos.com