Bolsas de posdoutorado Junior Leader Retaining 2024. Fundación "la Caixa"

01 Ago 2023

A Fundación ”la Caixa” convoca 15 bolsas posdoutorales para investigadores de calquera nacionalidade para desenvolver un proxecto de investigación en disciplinas STEM en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.
Programa de formación en competencias transversais.
Disciplinas STEM (ciencias da vida, ciencias experimentais, física, química, enxeñería, tecnoloxía e matemáticas).
Duración máxima: 3 anos.
Asignación total máxima: 305.100 €.

Requisitos:
Experiencia: Ter obtido o título de doutor entre os dous e sete anos anteriores ao peche da convocatoria.
Os candidatos deben realizar estancias de investigación en centros ou universidades de fóra de España (ou de fóra de Portugal para aqueles que se incorporan en centros portugueses), durante o doutoramento ou posdoctorado, por un total de polo menos 6 meses de duración, antes do peche da convocatoria.

Movilidad:
Para candidatos interesados en centros ou universidades españolas: Os candidatos deben residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en España durante máis de 12 meses nos tres anos inmediatamente anteriores a data de peche de convocatoria.
Para candidatos interesados en centros ou universidades portuguesas: Os candidatos deben residir ou levar a cabo a súa actividade principal (traballo, estudos etc.)/ etc.) en Portugal durante máis de 12 meses nos tres anos inmediatamente anteriores a data de peche de convocatoria.
Aplicaranse prazos especiais para candidatos con interrupción da carreira investigadora e para aqueles investigadores que pasasen o proceso para obter o status de refuxiado pola Convención de Xenebra.

Candidatura completa: Só os candidatos cuxa candidatura presentada cumpra con todos os requisitos da convocatoria poderán ser admitidos.

Datas
Resultados de preselección e convocatoria de entrevistas: 25 de xaneiro de 2024
Entrevistas de selección: 21 e 22 de febreiro de 2024
Publicación de resultados: 19 de marzo de 2024

O prazo de inscrición estará aberto ata o 5 de outubro de 2023, ás 14 h da España peninsular.

Máis información https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posdoctorado-junior-leader-convocatoria-retaining