Talleres temáticos gratuitos sobre ciberseguridade INCIBE

31 Xul 2023

A Academia Hacker INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridade organiza talleres temáticos de forma práctica e con exercicios reais, que teñen como obxectivo formar e capacitar en diferentes contidos de ciberseguridade.

Son impartidos 100% de maneira en liña por un experto en ciberseguridade con gran experiencia na materia e totalmente gratuítos para os asistentes.

Cada xornada terá unha duración aproximada de entre 4 horas e 4,5 horas.

Os asistentes aos talleres deben contar con conexión a Internet e un computador (é recomendable que o sistema operativo utilizado polo alumno sexa Windows ou MacOS).

Hai 9 temáticas dispoñibles que se irán repetindo periodicamente:

Espionaxe e Cibervixilancia
Fundamentos de análise de sistemas
Introdución aos Capture the Flag
Introdución á ciberseguridade en IoT
Análise forense en Windows
Fundamentos de análise de sitios web
O meu computador é un zombie (análise de redes botnets)
Programación segura de sitios web
Análise de malware en Android

No calendario que pode consultarse na web de INCIBE publícanse os talleres que se realizarán nas próximas semanas.

Un mesmo participante poderá solicitar unha ou varias temáticas diferentes (ata completar os 9 posibles) pero non poderá repetir una mesma temática máis dunha vez.

As inscricións iranse aceptando e confirmando por estrita orde de inscrición ata completar os aforos dos diferentes talleres (30 participantes). No caso de inscribirse nun taller que teña a cota cuberta, desde INCIBE contestarase ao interesado/a indicándolle datas alternativas para esa mesma temática.

As solicitudes deberán realizarse con polo menos 3 días laborables de antelación á celebración do taller. En caso de cancelación por parte do alumno, este deberá avisar con polo menos 2 días de antelación á celebración do taller.

Os interesados en rexistrarse nun ou varios dos talleres dispoñibles, poderán facelo enviando un correo á dirección "talento.ciberseguridad@incibe.es"; onde deberán indicar a listaxe de talleres aos que desexan inscribirse achegando data/hora/temática.

Máis información https://www.incibe.es/ed2026/talento-hacker/academia-hacker/talleres-tematicos