800 prazas no Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Estado

12 Xun 2023
800 prazas no Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Estado
 
INSCRICIÓNS: Ata o 06/07/2023
 
REQUISITOS: Título de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Graduado/a
 
PÁXINA WEB: www.inap.es
 
CONTACTO:
Instituto Nacional de Administración Pública
Rúa Atocha, 106 (28012 - Madrid)
Tel.: 91 273 91 00
 
Publicación: BOE 08/06/2023