124 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas

24 Mai 2023
124 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas
 
INSCRICIÓNS: Ata o 14/06/2023
 
REQUISITOS:
Título de Enxeñería Técnica de Obras Públicas en calquera das súas especialidades ou aquel que habilite para o exercicio desta profesión regulada.
 
PÁXINA WEB: www.mitma.gob.es
 
CONTACTO:
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Paseo da Castelá, 67, 28071 Madrid
Correo electrónico: itop.seleccion@mitma.es
Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 17/05/2023