Premios Ángela Ruiz Robles para o alumnado de grao universitario

16 Mai 2023

A Xunta de Galicia convoca os premios Ángela Ruiz Robles á excelencia académica para o alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2021/22 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Concederase un premio por cada un dos cursos en que se estruturan os plans de estudos das titulacións oficiais de grao, agás no derradeiro curso, e en cada un dos centros en que se impartan.

Para poder ser premiado o alumnado deberá cumprir os seguintes requisitos:
- Non estar en posesión dunha titulación universitaria oficial.
- Ter no curso académico 2021/22 unha nota media igual ou superior a 8 puntos.
- Ter superado no curso académico 2021/22, con aproveitamento excelente, a totalidade dos créditos matriculados, que como mínimo serán 60, excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.
- Estar matriculado da mesma titulación no curso 2022/23

Cada persoa premiada recibirá unha dotación económica de 1.100 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Os premios outorgaranse de oficio por proposta das universidades de Galicia.
Máis información no DOG do 16 de maio de 2023 e en www.edu.xunta.gal