Curso en Mos de Monitor/a de actividades de ocio e tempo libre da ETL Scolé

15 Mai 2023

Scolé Escola de Tempo Libre organiza en Mos un curso de Monitor/a de actividades de ocio e tempo libre
Modalidade: Intensivo (130h.) + parte telemática (70h.)
Lugar: Centro Sociocultural Celado - Cela, Mos.
Datas:
Do 10 ao 29 de xuño de 2023
Do 10 ao 21 de xuño (120 h. de formación presencial)
Do 22 ao 29 de xuño (80 h. de formación telemática)
Prezos:
Só curso persoas sen empadroar: 280 €*
260 €* para persoas empadroadas na parroquia de Cela e se vés con alguén.
* Opcións de pago fraccionado


Máis información:
escoladetempolibre@avada.gal
www.avada.gal 
Teléfono 648 87 26 09
Instagram: @avada.gal
Facebook: /avada.gal