Xestión e control do aprovisionamento

18 Abr 2023
AFD: COML0201 Xestión e control do aprovisionamento
 
CANDO: Dende o 11/05/2023 ata o 22/09/2023
 
INSCRICIÓNS: Ata esgotar prazas ou comezo do curso.
 
HORARIO: 09:00 h. a 14:00 h.
 
DURACIÓN: 468 horas
 
PREZO: Gratuíto.
 
REQUISITOS: Deberás reunir algún dos seguintes requisitos:
-Estar en posesión do título de bacharel.
-Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder.
-Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
-Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior, ou ben superar as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.
-Superar a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.
-Superar as competencias crave de nivel 3.
 
 
CONTACTO:
For
Tel.: +34 881 035 299
cristina.vazquez@ntfor.com