AFD: Vixilancia, Seguridade privada e Protección de persoas

28 Mar 2023
AFD: Vixilancia, Seguridade privada e Protección de persoas
 
CANDO: Dende o 17/04/2023 ata o 20/07/2023
 
HORARIO: De luns a venres, de 09.00 h. a 14.00 h.
 
DURACIÓN: 348
 
PREZO: Gratuíto
 
REQUISITOS:
Atoparse en situación de demandante de emprego.
Titulación. Deberás reunir algún dos seguintes requisitos:
Estar en posesión do título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.
Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder.
Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben superar as correspondentes probas de acceso convocadas polas adminis­tracións educativas.
Superar a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.
Superar as competencias clave de nivel 2.
 
PÁXINA WEB:
Curso Vixilancia, Seguridade privada e Protección de persoas
 
CONTACTO:
CIS Formación Especializada Seguridade e Saúde
Rúa Francisco Tettamancy, 25-27 A Coruña
Tel.: 981 169 287
www.centrocis.es