Prácticas UNICEF

05 Xul 2023
O Programa de prácticas de UNICEF ofrece aos estudantes a oportunidade de adquirir experiencia práctica directa no traballo de UNICEF. 
UNICEF está activo en varias áreas funcionais relacionadas co seu mandato, que se poden clasificar en tres piares principais: Programa e Política, Relacións Exteriores e Operacións. 
As prácticas ofrécense en función da necesidade e da capacidade das oficinas para recibir e supervisar aos internos.
 
Requisitos:
- Estar matriculado nun título de grao, posgrao ou doutoramento ou ter graduado nos últimos dous anos.
- Ter polo menos 18 anos.
- Dominar polo menos unha das linguas de traballo de UNICEF: inglés, francés ou español. Requírese dominio do idioma de traballo da oficina á que se solicita.
- Ter un excelente rendemento académico.