Ano 2019. 'Sin novedad' Autor: Mario Matías Pereda Berga. Mellor fotografía Ano 2019. 'Sin novedad' Autor: Mario Matías Pereda Berga. Mellor fotografía

Premios Exército do Aire 2023

17 Mar 2023

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2023 nas seguintes modalidades:

Pintura, Aula Escolar Aeroespacial, Modelismo Aeroespacial, Investigación e Innovación Aeroespacial, Imaxe Aeroespacial, Artigos «Revista de Aeronáutica e Astronáutica», Creación Literaria, Promoción da Cultura Aeroespacial e Valores no Deporte.

Pintura:
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 6.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit: 3.000 € e placa.

Aula escolar aeroespacial:
A este premio pueden presentarse alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos ubicados en el territorio nacional, con trabajos colectivos originales e inéditos que versen sobre las diferentes facetas del EA: actividades, ejercicios, misiones, aspectos históricos
o actuales de unidades, personal o medios materiales con los que está dotado.
Premio único: 2.500 euros para el centro educativo, bautismo de vuelo y placa.

Modelismo Aeroespacial:
Poderán participar modelistas ou afeccionados, tanto a título individual como en grupo, con obras que reproduzan a escala modelos de aeronaves, aeróstatos ou vehículos espaciais que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do EA, nas seguintes modalidades:
- Maquetas.
- Dioramas ou viñetas.
- Taller de modelismo infantil.
Premio único para Maquetas: 2.500 euros e trofeo Plus ultra.
Premio único para Dioramas: 2.500 euros e trofeo Plus ultra.
Premio único para Taller de modelismo infantil: obsequio.

Investigación:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española.
Premios
- Traballo Universitario. Premio único: 4.500 euros e trofeo Plus ultra.
- BACSI modalidade individual. Premio único: 2.000 euros e trofeo Plus ultra.
- BACSI modalidade colectiva. Premio único: 2.500 euros e trofeo Plus ultra.

Imaxe aeroespacial:
A difusión da imaxe do EA é unha das prioridades da súa estratexia de comunicación, a cal se basea na fotografía e vídeos das súas actividades e misións, de aspectos do seu pasado e presente, do persoal e medios de dotación e das súas unidades en xeral. Concederanse premios ás seguintes modalidades:
Fotografía, diferenciando as seguintes modalidades:
- Mellor colección de fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografa de interese humano.
Vídeo aeronáutico.

Primeiro premio para a mellor colección de fotografía aeronáutica: 2.000 euros e trofeo Plus ultra.
Accésit para a mellor colección de fotografía aeronáutica: 1000 euros.
Primeiro premio para a mellor fotografía aeronáutica: 1.000 euros e placa.
Accésit para a mellor fotografía aeronáutica: 500 euros.
Primeiro premio para a mellor fotografía de interese humano: 1.000 euros e placa.
Accésit para a mellor fotografía de interese humano: 500 euros.
Premio ao mellor vídeo aeronáutico: 2.000 euros e placa.

Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica:
Concederanse os seguintes premios:
Premio único para Artigo de divulgación: 1.500 euros e diploma.
Premio único para Artigo sobre valores: 1.500 euros e diploma.
Premio único para Artigo sobre enxeñería aeroespacial: 1.500 euros e diploma.

Creación Literaria:
Obras de narrativa literaria, tanto en prosa como en colección poética inédita, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como coa actividade aeroespacial nas súas diferentes facetas.
Primeiro premio: 3.000 euros e trofeo Plus ultra.
Accésit: 1.000 euros.

Promoción da cultura aeronáutica:
Con esta distinción, o EA quere recoñecer iniciativas procedentes de persoas, asociacións, fundacións e entidades públicas ou privadas que contribúan á difusión, promoción e fomento da cultura de defensa, aeronáutica e/o aeroespacial a través de actividades socioculturais, humanitarias, educativas e de defensa realizadas en territorio nacional nas seguintes modalidades:
- Ámbito social.
- Contorna dixital
Premio á promoción no ámbito social: 3.500 euros e Trofeo Plus ultra.
Premio á divulgación na contorna dixital: 1.000 euros e Placa.

Valores no deporte:
O propósito deste premio é promover os valores do aviador, a motivación e esixencia de superación, a través da práctica deportiva e de competición, individual ou por equipos, dentro e fóra do Exército do Aire, practicados en calquera disciplina deportiva. Valorarase igualmente a constancia e o palmarés deportivo logrado en campionatos nacionais ou internacionais.
Premio únioco: 500 euros e Trofeo Plus ultra.

O prazo para presentar as solicitudes de participación estará aberto ata o 10 de abril de 2023.
O prazo para presentar os traballos estará aberto entre 28 de abril e o 12 de maio de 2023.
Os traballos de Modelismo aeroespacial presentaranse o día 27 de maio de 2023.

Máis información no BOE do 17 de marzo de 2023 e en https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/premiosea/