XIV Edición dos Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais

09 Mar 2023

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca, en réxime de concorrencia competitiva, a XIV edición dos Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais, correspondentes ao ano 2023, nas seguintes categorías:
a) Excelencia á innovación na actividade agraria.
b) Excelencia á innovación na actividade pesqueira ou acuícola.
c) Excelencia á innovación en diversificación da actividade económica no medio rural.
d) Excelencia á comunicación.

Á marxe do réxime de concorrencia competitiva convócase unha categoría de premio para o recoñecemento especial pola traxectoria vinculada ao apoio ás mulleres no medio rural e en zonas pesqueiras rurais.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 10 de abril de 2023

Requisitos
Persoas físicas ou xurídicas e os medios de comunicación participantes que cumpran cos requisitos establecidos na convocatoria.

Dotación
En cada unha das categorías a), b), c) e d), premiaranse tres iniciativas, concedéndose un 1º, 2º e 3º premio de 18.000 euros, 12.000 euros e 7.500 euros, respectivamente.

 

Máis información e inscricións en: www.mapa.gob.es