Concello de Cedeira

06 Mar 2023
O concello de Cedeira convoca as seguintes prazas:
 
-Unha praza de Auxiliar Administrativo/a de Biblioteca.
-Dúas prazas de Servizos Económicos Administrativos.
-Unha praza en AEDL.
-Unha praza de Auxiliar Social.
-Dezasete prazas de Auxiliares de Axuda no Fogar.
-Unha praza de Auxiliar Administrativo/Servizos Sociais.
-Unha praza de Educador/a Familiar.
-Cinco prazas de Limpador/a.
-Unha praza de Limpador/a/a tempo parcial.
-Dous postos de Operador/a de Centro Deportivo Grupo E.
-Unha praza de Psicóloga a tempo parcial.
-Un posto de Subalterno de Administración Xeral.
-Oito prazas de Auxiliar de Axuda no Fogar.
-Unha praza de limpador/a a tempo parcial.
-Dous postos de peón.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do BOE 6 de Marzo de 2023.