Curso en Mesía de Director/a de actividades de ocio e tempo libre da ETL Scolé

17 Feb 2023

Scolé Escola de Tempo Libre organiza en Mesía un curso de Director/a de actividades de ocio e tempo libre
Modalidade: Intensivo (80h.) + parte telemática (70h.)
Lugar: Casa rural “Casa de Bello”. Concello de Mesía.
Datas:
Do 1 ao 16 de abril de 2023
Do 1 ao 09 de abril (80 h. intensivo presencial)
Do 10 ao 16 de abril (70 h. de formación telemática)
Prezo:
Con aloxamento e pensión completa: 350 €*
Só curso: 225 €*
* 10% desconto se vés con alguén
* Opcións de pago fraccionado

Máis información:
escoladetempolibre@avada.gal
www.avada.gal 
Teléfono 648 87 26 09
Instagram: @avada.gal
Facebook: /avada.gal