Curso en Mesía de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Scolé

14 Feb 2023
A Escola de Tempo Libre Scolé convoca un curso de monitor/a de ocio e tempo libre.
 
LUGAR: Casa Rural de Bello, Boado, Mesía
 
DATAS: 1-10 Abril Fase Presencial (120h)
        11-4 Maio Fase Online (80h)
        5-7 Maio Fin de semana campismo (aloxamento-pensión completa)
 
 
PREZO: Aloxamento/Pensión Completa: 440Euros
       Curso: 280 Euros
*10% Desconto se vés con alguén
*Opcións de pago fraccionado
 
 
REQUISITOS: Ter cumpridos 18 anos e estar en posesión do graduado escolar.
 
Máis información: Escola de Tempo Libre Avada 
escoladetempolibre@avada.gal
648872609