XXXV Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades)

25 Xan 2023

O Concello da Estrada, en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia, convoca o XXXV Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades).

Poderán concorrer autores e autoras de calquera nacionalidade que presenten orixinais inéditos e escritos en lingua galega, agás os gañadores das últimas cinco edicións.

Os traballos deberán prensentarse por quintuplicado antes do 1 de abril de 2023
Premio: 9.000 €

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-25171.pdf