Curtametraxes sobre a igualdade

20 Xan 2023

Se che gusta o cinema, participa creando a túa propia curtametraxe, dá a túa opinión sobre a Igualdade de Xénero.

O Concurso está aberto a mozos e mozas non profesionais, menores de 35 anos, que realicen producións audiovisuais con calquera medio de rodaxe, incluíndo dispositivos móbiles.

O concurso consta dunha única categoría, cuxa temática é a igualdade de xénero.

Todas as curtametraxes deberán estar rodadas en castelán e a súa duración non poderá exceder os 10 minutos (créditos incluídos).
Cada participante poderá presentar tantas obras como crea oportunas.
Nas curtametraxes presentadas permitirase a edición ou tratamento das imaxes posteriormente á filmación mediante o uso do software de edición que cada participante estime oportuno.

A presentación das obras pode realizarse persoalmente, por correo postal ou outro medio na Sede Central de INICE: Rúa Diego Pisador, s/n. 37008-Salamanca, nos seguintes soportes: DVD, pen drive e tarxeta de memoria; ou ben a través de Internet facendo uso de plataformas como Dropbox, WeTransfer ou similar, compartindo a ligazón á dirección: inice@inice.es

Todos os equipos participantes recibirán un diploma acreditativo da súa participación.

As curtametraxes serán revisados por un Xurado cualificado, designado pola Organización do Concurso, que decidirá:

O prazo para envíar curtametraxes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2023.

Premios
De entre as curtametraxes presentadas aos finalistas que recibirán o seu diploma acreditativo como tales.

1º premio: 150 €, trofeo e diploma
2º premio: 100 €, trofeo e diploma
O xurado valorará os aspectos técnicos, narrativos, orixinalidade do argumento e medios utilizados.

Premio Especial á Iniciativa Creadora, consistente en 100 € trofeo e diploma acreditativo, outorgado por I.N.I.C.E., onde se valorará especialmente a innovación, motivación e recursos utilizados na realización da curtametraxe.
Premio Especial do Concello de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), outorgado polo público, consistente en 50 €, trofeo e diploma acreditativo.
Premio Especial do Concello de Saldeana (Salamanca), á mellor curtametraxe con argumento relacionado co ámbito rural, consistente en 100 €, trofeo e diploma acreditativo.

https://inice.es/6o-concurso-de-cortos-sobre-igualdad/