Prazas na Xunta de Galicia

20 Xan 2023

A Xunta de Galicia convoca concurso oposición para cubrir as seguintes prazas:

Corpo de xestión da Administración xeral: 5

Escala de xestión de sistemas de informática: 1

Escala técnica de finanzas: 2

Escala de enxeñeiros técnicos:
- Especialidade enxeñaría técnica de obras publicas: 1
- Especialidade enxeñaría técnica industrial: 1
- Especialidade de enxeñaría técnica forestal: 1
- Especialidade enxeñaría técnica agrícola: 19

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos:
- Especialidade bibliotecas: 2

Escala de axentes de extensión pesqueira: 1

Escala técnica de facultativos:
- Especialidade enfermaría: 2
- Especialidade de fisioterapia: 1
- Especialidade traballo social: 5
- Especialidade terapia ocupacional: 4
- Especialidade educador social: 5
- Especialidade educador infantil: 27

Corpo superior da Administración: 9

Escala superior de seguridade e saúde no traballo
- Especialidade seguridade no traballo: 1
- Especialidade hixiene industrial: 2

Escala de enxeñeiros:
- Especialidade enxeñaría camiños, canles e portos: 1
- Especialidade enxeñaría industrial: 2
- Especialidade enxeñaría de montes: 3
- Especialidade enxeñaría telecomunicación: 1

Escala de arquitectos: 2

Escala de veterinarios: 9

Escala de ciencias:
- Especialidade bioloxía: 3

Escala de profesores numerarios dos institutos politécnicos marítimo pesqueiros:
- Especialidade navegación marítima: 2
- Especialidade medicina subacuática e hiperbárica:1
- Especialidade maquinas e instalacións mariñas: 1

Escala de inspección urbanística
- Especialidade xurídica: 1

Escala de facultativos:
- Especialidade medicina: 1
- Especialidade psicoloxía: 2

Titulado/a superior lingüista: 7

As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible no portal web corporativo https://www.xunta.gal/funcion-publica, seguindo a ruta «Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos».

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de febreiro de 2023

Máis información no DOG do 27 de decembro de 2022 e en https://www.xunta.gal/funcion-publica