Bolsas Santander Estudos para Erasmus+

12 Xan 2023

O Banco Santander, Crue universidades españolas e o Ministerio de Universidades convocan Bolsas Santander Estudos para Erasmus+

Para ser beneficiario/a das Bolsas Santander Estudos para Erasmus é necesario ter concedida a axuda do programa Erasmus+ de mobilidade de estudos en Europa e/o de prácticas. (Podes realizar a túa inscrición aínda que non che outorgaran a axuda Erasmus+)

As Universidades poderán priorizar a adxudicación das bolsas a:
- Estudantes que recibisen o curso anterior unha bolsa xeral (socioeconómica) do Ministerio.
- Estudantes que acrediten legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33%*.

Prazo: 14 de marzo de 2023

Contía:
- 125 Bolsas de 1.000 euros cada unha dirixidas a estudantes con necesidades socioeconómicas, o mellor expediente académico e/o situación de discapacidade igual ou superior ao 33%
- 1.750 Bolsas de 500 euros cada unha

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-para-erasmus-2023-2024