XV Bolsas de Investigación Francisco Ayala

11 Xan 2023

A Fundación Francisco Ayala convoca unha bolsa de axuda á investigación sobre a obra narrativa e ensaística de Francisco Ayala e a súa traxectoria intelectual, á que poderán concorrer graduados universitarios de calquera nacionalidade.

Terán prioridade os proxectos que relacionen aspectos da traxectoria e a obra de Ayala coa doutros autores e intelectuais do século XX e os de carácter documental.

O escrito de solicitude conterá os datos persoais e de contacto (dirección postal, teléfonos e correo electrónico) e acompañarase de:

Currículo do/a solicitante.
Documento de identidade.
Certificación académica persoal.
Memoria do proxecto de investigación, de entre 500 e 1.000 palabras, na que figure o título detallado, o estado da cuestión, o plan de traballo e os obxectivos da investigación. Esta memoria non conterá ningún dato que permita identificar ao solicitante.

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o día 28 de febreiro de 2023.

Requisitos
A esta convocatoria poderán concorrer graduados universitarios de calquera nacionalidade.

Dotación
A bolsa está dotada con 2.500 euros, dos que se detraerá a retención fiscal que corresponda.

 

Bolsas de axuda á investigación | Bases da convocatoria