Bolsas Programa Aditus para estudar no extranxeiro

09 Xan 2023

O Programa Aditus está promovido pola Fundación Max Mazin e ten como principal obxectivo asesorar a estudantes españois con alto potencial académico e recursos económicos limitados, no seu proceso de solicitude ás universidades internacionais máis prestixiosas, ofertando un total de 20 bolsas.

Os compoñentes que o programa Aditus proporciona aos seus estudantes son:
 - Orientación personalizada con titorías individuais que estudan nas universidades obxectivo do programa
 - Formación para exames obrigatorios
 - Asignación de bolsa, segundo renda, para sufragar gastos de probas académicas de acceso, que se realizan en España.
Os estudantes que son seleccionados non teñen que realizar ningunha achega económica por participar no programa Aditus.

Prazo: A data de elixibilidade para enviar solicitudes estenderase ata o 31 de xaneiro de 2023. O proceso de selección realizarase no mes de febreiro de 2023.

Requisitos
Nacionalidade española ou en tramitación.
Estar a cursar 1º Bacharelato, en calquera das modalidades admitidas no sistema educativo español, no ano 2022-2023
Expediente académico: Nota media cursos 3º e 4º ESO (ou equivalentes) mínima de 8,75 (sobre 10)
Nivel alto de inglés (mínimo B2 ou equivalente)

Dotación
Matrícula de ata 1400€
Gastos vinculados a requisitos obrigatorios dos procesos de admisión (taxas exames, tradución xurada de notas, formularios de solicitude, etc)
Formación para preparación exames SAT e TOEFL e material propio.


Información da bolsa | Formulario de solicitude | igomez@programaaditus.org