Axudas a mulleres que sofren violencia de xénero ou explotación sexual

03 Xan 2023

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero ou explotación sexual.

Requisitos das solicitantes
- Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor, ou no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación.
- Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación, no intervalo temporal que comprende aos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
- Estar empadroada e ter residencia efectiva en Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia.
No caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, será suficiente acreditar que posúen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
- Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor ou da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación, e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente

As solicitudes poden presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario SI434A
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto todo o ano.

Máis información no DOG do 3 de xaneiro de 2023 e en https://igualdade.xunta.gal