Concello de Betanzos

28 Dec 2022
O Concello de Betanzos convoca as seguintes prazas:
 
-Praza de Profesor/a de conservatorio/vento madeira.
-4 praza/s de Profesor/a de conservatorio.
-3 praza/s de Profesor/a E. Folclore.
-3 praza/s de Profesor/a gardería.
-Praza de Animador/a Sociocultural.
-Praza de Técnico/a de cultura. 
-Praza de Técnico/a de Deportes.
-4 praza/s de Técnico/a de Xardín de Infancia.
-Praza de Técnico/a Son.
-Praza de Técnico/a turismo.
-8 praza/s de Peón. 
-Praza de Orientador/a Laboral.
-Praza de Monitor/a
-Praza de Monitor/a Carpintería.
-3 praza/s de Limpador/a.
-Praza de Director/a CFO.
-Praza de Director/a Radio.
-2 praza/s de Condutor/a.
-Praza de Capataz.
-3 praza/s de Aux. Axuda a domicilio.
-Praza de Arqueólogo/a.
-2 praza/s de Arquiveiro/Bibliotecario/a.
-Praza de Albanel.
-Praza de Axente de Emprego.
-2 praza/s de Psicólogo/a. 
-Praza de Técnico/a Dinamizador CEMIT.
-Praza de Educador/a familiar.
-Praza de Electricista.
-5 praza/s de Conserxe.
-2 praza/s de Delineante.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».