CULTURE MOVES EUROPE

02 Dec 2022

Culture Moves Europe é o novo programa de mobilidade da UE que ofrece bolsas a artistas, profesionais da cultura e organizacións de acollida de todos os países de Europa Creativa que traballan nos sectores da arquitectura, o patrimonio cultural, o deseño e o deseño de moda, a tradución literaria, a música, as artes escénicas e as artes visuais.
O plan pretende fomentar unha mobilidade sustentable e integradora e prestar especial atención aos artistas e profesionais da cultura emerxentes. Está financiado polo programa Europa Creativa da Unión Europea e executado polo Goethe-Institut.

CONDICIÓNS
A duración do programa inclúe o tempo de viaxe e a execución do proxecto:
- Para persoas individuais: a duración debe ser de entre 7 e 60 días,
- Para grupos (de 2 a 5 persoas): a duración debe ser de entre 7 e 21 días;
A mobilidade debe ter lugar no prazo dun ano, a partir da firma do acordo de subvención; debe ser ininterrompida e ter lugar nun único destino.
Cada solicitante pode presentar unha soa solicitude como individuo ou grupo dentro da primeira convocatoria rotativa.
Os beneficiarios dunha bolsa de mobilidade i-Portunus poden presentar a súa solicitude, pero darase prioridade aos que a soliciten por primeira vez;
Os beneficiarios do programa de mobilidade "Culture Moves Europe" non poden volver presentar unha solicitude;
A axuda á mobilidade non pode concederse a posteriori para accións e proxectos xa realizados.

FINANCIAMENTO
A bolsa de mobilidade inclúe:
-Gastos de viaxe desde o lugar de residencia ata o lugar de destino.
-Culture Moves Europe pretende animar aos solicitantes para elixir formas sustentables de viaxar e a optar polo slow travel.
-Para as persoas que residen ou desexan realizar un proxecto a máis de 5.001 km do seu lugar de residencia, a bolsa de viaxe adáptase para contribuír ao custo desta viaxe de longa distancia.
-Dietas (tamén chamadas "per diem") para contribuír ao aloxamento e a manutención.
-Ofrécense gastos adicionais e complementos para apoiar a inclusión de persoas de diversas orixes e perfís (incluídas as persoas procedentes de países e territorios de ultramar e rexións ultraperiféricas, visados, con discapacidade, con nenos menores de 10 anos), así como para promover unha viaxe máis sustentable ou lento.

PRAZOS
A primeira convocatoria continua é ata o 31 de maio de 2023, 23:59 CEST.
Durante o período da convocatoria continua, establecerase unha data límite o último día de cada mes. Avaliaranse todas as solicitudes recibidas durante ese mes.
As datas límite son as seguintes:
31 de decembro de 2022, 23:59 CET
31 de xaneiro de 2023, 23:59 CET,
28 de febreiro de 2023, 23:59 CET,
31 de marzo de 2023, 23:59 CET,
30 de abril de 2023, 23:59 CET
31 de maio de 2023, 23:59 CET.

Para máis información: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
Presenta a túa solicitude en: https://gap-online.goethe.de/en-US/