Programa de Prácticas da OCDE

02 Dec 2022

O Programa de Prácticas da OCDE está deseñado para que uns 500 estudantes altamente cualificados e motivados, con diversos perfís, incorpórense á Organización para traballar en proxectos relacionados coas Orientacións Estratéxicas do Secretario Xeral e apoiar as funcións corporativas da Organización. O seu principal obxectivo é ofrecer aos candidatos seleccionados a oportunidade de mellorar as súas capacidades analíticas e técnicas nunha contorna internacional.

Os candidatos seleccionados levarán a cabo investigacións e prestarán apoio aos analistas políticos nun dos seguintes ámbitos (lista non exhaustiva): Intelixencia artificial, Suborno e corrupción, Desenvolvemento, Dixitalización, Economía, Educación e Competencias, Medio Ambiente, Xénero e Diversidade, Migración Internacional, Saúde, Ciencia e Tecnoloxía, Fiscalidade, Turismo, Comercio e Agricultura, Transporte.
Investigación, análise de datos e redacción (preparación de estudos e documentos; realización de investigacións e revisión do material existente; contribución á elaboración de documentos, documentos de traballo e publicacións)
Comunicación e difusión (participar en reunións e seminarios, establecer contactos profesionais e manter redes, con funcionarios das administracións nacionais, investigadores, etc.)
Os bolseiros en apoio das funcións corporativas participarán na organización de eventos, comunicación, presenza nos medios sociais, etc.
A OCDE concede unha contribución aos gastos de manutención duns 700 euros por mes natural traballado.
A duración das prácticas é de entre un e seis meses (renovables por outros seis meses ata un total de doce), a tempo completo.

DESTINATARIOS
Requisitos para presentar a solicitude:
-Estar matriculado nun programa de estudos a tempo completo durante a duración do prácticas
-Dominio excelente dun dos dous idiomas oficiais da OCDE/OCDE (inglés e francés) e coñecemento práctico do outro ou vontade de aprendelo
-Valorarase a experiencia internacional en estudos, prácticas ou actividades profesionais
-Sólidos coñecementos cuantitativos e informáticos. Coñecemento de Microsoft Office

PROCESO DE SELECCIÓN
Solicitude online e carta de presentación (dirixida á Oficina de Prácticas), a través da seguinte ligazón: https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Dean%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D137223%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Dean%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D137223%26isOnLogoutPage%3Dtrue
Preselección: todas as solicitudes son estudadas pola Oficina de Prácticas e os candidatos adecuados inclúense nunha lista de preselección que se pon ao dispor das Direccións da OCDE.
Entrevista e/o proba escrita: os equipos de contratación poden convidar os candidatos a realizar unha entrevista telefónica e/o unha proba escrita.

DATA LÍMITE: 28 de febreiro de 2023, 23:59 (CET).

Máis información: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/