Prácticas en Delegacións da UE

01 Dec 2022

O Servizo Europeo de Acción Exterior (SEAE) é o servizo diplomático da Unión Europea. Axuda ao xefe de asuntos exteriores da UE, o Alto Representante para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, a levar a cabo a Política Exterior e de Seguridade Común da Unión.
Ofrécense oportunidades de prácticas nas Delegacións da UE de todo o mundo a estudantes, mozos titulados e funcionarios en prácticas.
A duración das prácticas oscila entre 1 mes (3 meses para os funcionarios en prácticas) e 6 meses; fóra das prácticas para estudantes non financiadas, os candidatos reciben polo menos o 25% do salario do Grupo I do Axente Local.

DESTINATARIOS/AS
As prácticas ofrécense baixo catro alicerces diferentes:
-prácticas financiadas para mozos licenciados con menos dun ano de experiencia profesional
-prácticas obrigatorias non financiadas para estudantes que xa residen e estudan no país de acollida
-prácticas para estudantes das escolas nacionais de administración dos Estados membros
-prácticas para funcionarios en prácticas dunha administración dun Estado membro como parte da súa formación profesional obrigatoria

Dependendo dun alicerce específico, as prácticas están abertas a cidadáns da UE, cidadáns de países candidatos que concluísen as negociacións de adhesión á UE, nacionais do país de acollida.
Para as prácticas subvencionadas, os solicitantes deben haberse graduado nunha universidade ou establecemento de educación superior equivalente con polo menos un nivel de licenciatura, mentres que para as prácticas obrigatorias non subvencionadas, os solicitantes deben ser estudantes de 3.°, 4.° ou 5.° ano dunha universidade ou outra educación superior establecemento.
Os candidatos deben ter a capacidade de falar no idioma de traballo da Delegación da UE; o coñecemento do idioma oficial do país anfitrión sería unha vantaxe.

Máis información:  https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee