#EUinMyRegion Media Trip

01 Dec 2022

#EUinMyRegion Media Trips é un programa de estudo aberto a xornalistas locais e rexionais da Unión Europea. Os xornalistas que completen o programa comprenderán mellor as políticas da UE e, en particular, a política de cohesión, e poñeranse en contacto con outros xornalistas doutros países e rexións da UE.

O programa inclúe:
-unha formación en liña (3 horas) dous días antes da viaxe de estudos
-unha viaxe de estudos a Bruxelas de dous días de duración que incluirá:
-sesións sobre as institucións da UE
-estrutura e procedementos da UE;
-a política de cohesión da UE;
-como trata a UE a fraude e a mala xestión dos fondos;
-reunións con expertos nacionais da Comisión Europea;
-datos e ferramentas para xornalistas e visitas a distintos proxectos.

DATAS
A primeira viaxe terá lugar os días 2 e 3 de febreiro de 2023, mentres que outras dúas viaxes terán lugar os días 16 e 17 de marzo e 27 e 28 de abril.
No formulario de solicitude, os solicitantes terán que especificar en cal dos tres viaxes de estudo prefiren participar.

REQUISITOS
Xornalistas de todos os Estados membros da UE.
Espérase que uns 40 xornalistas participen en cada viaxe de estudos.

FINANCIAMENTO
A Comisión Europea cubrirá os gastos de viaxe e aloxamento dos xornalistas que participen no programa.

DATA LÍMITE
21 de decembro de 2022, 17:00 CET

Obtén máis información en: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/