Concurso para mocidade creativa "Better Energy by Design"

25 Nov 2022

Better Energy by Design é un concurso internacional de estudantes organizado por BE OPEN e os seus socios. 

O enfoque da competencia é o ODS 7 das Nacións Unidas: Enerxía limpa e alcanzable. A enerxía atópase no centro tanto da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible como do Acordo de París sobre o Cambio Climático. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, confiable, sostible e moderna para todos abrirá un novo mundo de oportunidades para miles de millóns de persoas. 

O prazo de inscrición está aberto ata o día 31 de xaneiro de 2023

Os proxectos para o Concurso deben estar relacionados cunha das seguintes categorías de presentación:

Impulsado por enerxías renovables: ofrécese aos participantes do concurso compartir as súas ideas sobre como as enerxías renovables poderían integrarse na cidade ou as paisaxes rurais e converterse nunha "nova normalidade" para máis persoas.

Aforre máis enerxía: os participantes do concurso poden presentar proxectos relacionados coa eficiencia enerxética e a redución da perda de enerxía, xa sexa a nivel individual, comunitario ou industrial.

Redución da brecha enerxética: este desafío global esixe unha acción inmediata e os participantes da competencia están convidados a intervir e propoñer posibles solucións para as comunidades menos electrificadas.

No caso de que a solución do participantes encaixe en máis dunha categoría, deberán elixir aquela en a que a solución poida xerar o maior impacto positivo. 

Os participantes poden ingresar individualmente ou como parte dun equipo multidisciplinario. Aléntase aos participantes para buscar titoría/asesoramento/patrocinio académico e profesional.

Anuncio dos gañadores — Abril 2023.

Requisitos
Está aberto a estudantes, graduados e mozos profesionais que se especializan nos campos da arte, o deseño, a arquitectura e os medios.

Dotación
BE OPEN premiará o mellor traballo cos seguintes premios económicos así como con mencións honoríficas.

Primeiro premio — 5.000€
Segundo premio — 3.000€
Terceiro premio — 2.000€
Premio BE OPEN Founder's Choice — 3.000€
Premio do voto público — 2.000€

O xurado seleccionará ás 50 mellores mencións de honra, logo decidirá entre as presentacións máis sólidas e nomeará aos gañadores do 1º, 2º e 3º premio entre todas as presentacións dentro das 3 categorías de presentación.

 

Máis Información

Bases da convocatoria 

Rexistro e envío do proxecto

info@designbetterenergy.com