Certame de Curtametraxes "Decortoán Novo"

23 Nov 2022

A área de Mocidade do Concello de Xaén organiza o XII Certame de Curtametraxes "Decortoán Novo", no que poden participar mozos e mozas que non superen os 35 anos.

O tema dos traballos será libre, tanto en xénero de ficción argumental como en documental ou animación. Os participantes presentarán as súas obras preferentemente en formato dixital podendo presentalo igualmente en CD ou DVD. O arquivo enviado dixitalmente deberá estar comprimido e conter tanto a documentación solicitada como a curtametraxe, non podendo superar máis de 1 Gb de capacidade en total.

O audio das curtametraxes deberá estar en español. No caso de que o audio se atope noutro idioma, a curtametraxe deberá incorporar subtítulos en español.

Será válida a presentación de traballos tanto de forma individual como en grupo, podendo presentar cada realizador ou grupo un máximo de dous traballos nesta convocatoria. As obras presentadas non poderán ter unha duración superior a 25 minutos.

A data límite para a recepción dos traballos será o día 28 de febreiro de 2023 ás 23:59 horas.

Poden participar mozas e mozos que nacesen ou sexan residentes no territorio español e cuxa idade non supere os 35 anos ao 28 de febreiro de 2023. Así mesmo, poderán participar realizadores que nacesen ou residan no territorio español, sen limitación de idade, a condición de que as obras presentadas traten unha temática explicitamente xuvenil e/o de igualdade entre mulleres e homes.

Premios
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén á mellor curtametraxe, dotado con 1.500 euros.
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén aos Valores en Igualdade, dotado con 750 euros.
Premio FAMSI á curtametraxe con contidos de cooperación internacional, dotado con 750 euros.
Premio UNED especial do xurado, dotado con 500 euros.
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén á mellor curtametraxe local, dotado con 500 euros.
Premio "Deán Praza Bar" para curtametraxe local, dotado con 250 euros.
Premio UNED "Novas Promesas da Curtametraxe Xienense", dotado con 250 euros.

BASES